خیابان ظفر خیابان دلیری کوچه شیرین ( مجتمع زیبای شیرین ) مجري آقاي مهندس صادقيپور
درب فلزی ، پنجره ، پلی کربنات ، آردواز ،فرفروژه ، رابیتس ، درب کنترلی ،نمای ساختمان ، درب های اتوماتیک